Lidmaatschap


Nieuwe leden zijn van harte welkom, vooral 'mankracht' (tenoren en bassen). Iedereen vanaf 16 jaar die zich kan vinden in de reformatorische grondslag van het koor wordt uitgenodigd om geheel vrijblijvend een paar repetities bij te wonen om de uitstekende sfeer op het koor te proeven!

 

Contributie

 

De maandelijkse contributie bedraagt € 15,00; voor leden tot en met 17 jaar € 10,00. 

De contributie wordt door middel van automatische incasso geïnd.

 

IBAN Rehobôthkoor: NL25RABO0147443679

 

Thuis oefenen

 

De muziekstukken die in de repetitiemap zijn opgenomen, zijn in MP3-formaat beschikbaar voor de leden, zowel vierstemmig als  afzonderlijk per stempartij.