Lidmaatschap


Nieuwe leden zijn van harte welkom, vooral 'mankracht' (tenoren en bassen). Iedereen vanaf 16 jaar die zich kan vinden in de reformatorische grondslag van het koor wordt uitgenodigd om geheel vrijblijvend een paar repetities bij te wonen om de uitstekende sfeer op het koor te proeven!

 

Contributie

 

De maandelijkse contributie bedraagt € 12,50, voor aspirant-leden tot en met 17 jaar € 7,50. 

De contributie wordt door middel van automatische incasso geïnd.

 

IBAN Rehobôthkoor: NL25RABO0147443679

 

Thuis of onderweg oefenen

 

De muziekstukken die in de repetitiemap zijn opgenomen, zijn in MP3-formaat beschikbaar voor de leden, zowel vierstemmig als  afzonderlijk per stempartij.  Leden, die thuis of onderweg willen oefenen met behulp van de computer, tablet of mobieltje (op alle drie kan ook), krijgen via Dropbox toegang tot de MP3-bestanden. Enige voorwaarde is dat er een Dropbox account is (of wordt) aangemaakt. Indien nodig, verleent de secretaris van het koor hierbij ondersteuning.